Schwarzsee 2018

Schwarzsee 2018

Schwarzsee 2018

Schwarzsee 2018

Schwarzsee 2018

Schwarzsee 2018

Schwarzsee Ecuvillens Aletschgletscher Schwarzsee Schwarzsee Plaffeien Weihnachtsmarkt

Schwarzsee 2017

Schwarzsee 2017

Schwarzsee 2017

Schwarzsee 2017

Schwarzsee 2017

Schwarzsee 2017

Schwarzsee Schwarzsee Schwarzsee Schwarzsee SHC Member

Schwarzsee 2016

Schwarzsee 2016

Schwarzsee 2016

Schwarzsee 2016

Schwarzsee 2016

Schwarzsee 2016

Schwarzsee Schwarzsee Schwarzsee Schwarzsee Schwarzsee Schwarzsee

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

Steingletscher 2015

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

           

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

           

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

           

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

           

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

           

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

           

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013 

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

           

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

Steingletscher 2013

           

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

 

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

 

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

 

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

 

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

Schwarzsee 2013

 

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2012

Schwarzsee 2011

Schwarzsee 2011

Schwarzsee 2011

Schwarzsee 2011

Schwarzsee 2011

Schwarzsee 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

 

 

 

 

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

Steingletscher 2011

 

 

 

 

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

 

 

 

 

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

 

 

 

 

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

Steingletscher 2010

 

 

 

 

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

 

 

 

 

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

Fieschertal 2009

 

 

 

 

 

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

 

 

 

 

 

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

Steingletscher 2009

 

 

 

 

 

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

 

 

 

 

 

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

Schwarzsee 2009

 

 

 

 

 

Spezial Event 2008

Spezial Event 2008

Spezial Event 2008

Spezial Event 2008

Spezial Event 2008

Spezial Event 2008

 

 

 

 

 

 

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

 

 

 

 

 

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

Schwarzsee 2008

 

 

 

 

 

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

 

 

 

 

 

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

Steingletscher 2007

 

 

 

 

 

 

Därligen 2007

Därligen 2007

Därligen 2007

Därligen 2007

Därligen 2007

Därligen 2007

 

 

 

 

Därligen 2007

Därligen 2007

Därligen 2007

Därligen 2007

Därligen 2007

Därligen 2007

 

 

 

 

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

 

 

 

 

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

Schwarzsee 2007

 

 

 

 

Därligen 2006

Därligen 2006

Därligen 2006

Därligen 2006

Därligen 2006

Därligen 2006

 

 

 

 

Därligen 2006

Därligen 2006

Därligen 2006

Därligen 2006

Därligen 2006

Därligen 2006

 

 

 

 

Schwarzsee 2006

Schwarzsee 2006

Schwarzsee 2006

Schwarzsee 2006

Schwarzsee 2006

Schwarzsee 2006

 

  Rocky das SHC Maskottchen

 

 

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

 

 

 

 

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

Hohlinden 2005

 

 

 

 

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

 

 

 

 

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

Schwarzsee 2005

 

 

 

 

 

 

Steingletscher 2004

Steingletscher 2004

Steingletscher 2004

Steingletscher 2004

Steingletscher 2004

Steingletscher 2004

 

 

 

 

 

 

Sonnenberg 2000

Sonnenberg 2000

Sonnenberg 2000

Grindelwald 2000

Grindelwald 2000

Grindelwald 2000

 


 

 

 

Clubmeeting 1996

 Flughelferkurs 1995

Flughelferkurs 1994

Flughelferkurs 1992

Flughelferkurs 1992

Flughelferkurs 1991

 

1996

 Flughelferkurs

 

 

 
  
Flughelferkurs Kat.I

 

 Flughelferkurs 1992 und Rega Besichtigung

MBB Besuch 1991

Ausstellung 1991

Ausstellung 1990

EH-280 Petersgrat 1996

Clubpilot

Soloflug Bell 47-Soloy  1984


 

 

  

  Landung auf dem Petersgrat 3120 M. / MSL

 

 

 

 Bell_47-Soloy

< Zurück